کتب دندانپزشکی و دندانسازی – متحرک

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

حجم: ۱۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه

Download “پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن” Removable Partial Prosthodontics-mcCracken.pdf – 170 بار دانلود شده است – 18 مگابایت

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن2016

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن۲۰۱۶

حجم: ۲۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۸۸ صفحه

Download “پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن۲۰۱۶” Removable Partial Prosthodontics-mcCracken-2016.pdf – 121 بار دانلود شده است – 22 مگابایت

استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی

استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۷ صفحه

Download “استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی” neutral zone in prosthodontics.pdf – 116 بار دانلود شده است – 10 مگابایت

پارسیل های متحرک دندانی-پیشرفته

پارسیل های متحرک دندانی – پیشرفته

حجم: ۳۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۷۲ صفحه

Download “پارسیل های متحرک دندانی - پیشرفته” advance removable partial dentures.PDF – 137 بار دانلود شده است – 30 مگابایت

پروتز پارسیل متحرک

پروتز پارسیل متحرک

حجم: ۲۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۱ صفحه

Download “پروتز پارسیل متحرک” removable partial denture.pdf – 109 بار دانلود شده است – 21 مگابایت

پروتز کامل دکتر هاگ دولین

پروتز کامل دکتر هاگ دولین

حجم: ۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

Download “پروتز کامل دکتر هاگ دولین” complete dentures-Delvin.PDF – 221 بار دانلود شده است – 9 مگابایت

راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک

راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک

حجم: ۲۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۶۷ صفحه

Download “راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک” Removable Partial dentures-a clinicians guide.pdf – 109 بار دانلود شده است – 21 مگابایت

Watch Dragon ball super