کتب دندانپزشکی و دندانسازی – ثابت

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

اطلس رنگی از ونیرهای لامینت پرسلن

اطلس رنگی از ونیرهای لامینت پرسلن

حجم: ۱۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه

Download “اطلس رنگی از ونیرهای کامپوزیت لمینت” COLOR ATLAS of PORCELAIN LAMINATE VENEERS.pdf – 202 بار دانلود شده است – 14 مگابایت

برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها

برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه

Download “برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها” planning and making crowns and bridges.pdf – 301 بار دانلود شده است – 6 مگابایت

پروتزهای ثابت معاصر رزنتال-چاپ چهارم

پروتز ثابت معاصر رزنتال – چاپ چهارم

حجم: ۶۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۴۱ صفحه

Download “پروتز ثابت معاصر رزنتال - چاپ چهارم” contemporary fixed prosthodontics-rosenstiel4-0.pdf – 94 بار دانلود شده است – 65 مگابایت

درسنامه پروتزهای دندانی

درسنامه پروتزهای دندانی

حجم: ۲۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۵۸ صفحه

Download “درسنامه پروتزهای دندانی” textbook of prosthodontics.pdf – 156 بار دانلود شده است – 26 مگابایت

مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک

مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک

حجم: ۳۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه

Download “مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک” introduction metal ceramic technology.pdf – 94 بار دانلود شده است – 30 مگابایت

کیس های بالینی در پروتزهای دندانی

کیس های بالینی در پروتزهای دندانی

حجم: ۲۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۷۰ صفحه

Download “کِیس های بالینی در پروتزهای دندانی” clinical cases in prosthodontics.PDF – 65 بار دانلود شده است – 23 مگابایت

ضروریات پروتزهای دندانی

ضروریات پروتزهای دندانی

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه

Download “ضروریات پروتزهای دندانی” Essentials of Prosthodontics.pdf – 115 بار دانلود شده است – 8 مگابایت

دورنمایی از پروتزهای دندانی

دورنمایی از پروتزهای دندانی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۹ صفحه

Download “دورنمایی از پروتزهای دندانی” perspectives in prosthodontics.pdf – 67 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی

حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی

حجم: ۹۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه

Download “حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی” clinical problem solving in prosthodontics.pdf – 89 بار دانلود شده است – 91 مگابایت

بررسی پروتزهای پارسیل ثابت

بررسی پروتزهای پارسیل ثابت

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۹ صفحه

Download “بررسی پروتزهای پارسیل ثابت” Review of Fixed Partial Dentures.pdf – 86 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

Watch Dragon ball super