کتب دندانپزشکی – سایر کتب

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

اصول و عمل لیزر در دندانپزشکی

اصول و عمل لیزر در دندانپزشکی

حجم: ۱۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۱۷ صفحه

Download “اصول و عمل لیزر در دندانپزشکی” principles and practice of laser dentistry.pdf – 18 بار دانلود شده است – 15 مگابایت

پالپ دندانی(آسیب شناسی،بیولوژی و درمان های ترمیم)

پالپ دندانی(آسیب شناسی،بیولوژی و درمان های ترمیم)

حجم: ۲۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۷۷ صفحه

Download “پالپ دندانی(آسیب شناسی،بیولوژی و درمان های ترمیم)” the dental pulp.pdf – 20 بار دانلود شده است – 22 مگابایت

پالپ دندانی چاپ دوم

پالپ دندانی چاپ دوم

حجم: ۱۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۸۴ صفحه

Download “پالپ دندانی چاپ دوم” dental pulp second edition.pdf – 16 بار دانلود شده است – 17 مگابایت

دایره المعارف پژوهش در دندانپزشکی

دایره المعارف پژوهش در دندانپزشکی

حجم: ۲۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۱۰ صفحه

Download “دایره المعارف پژوهش در دندانپزشکی” ENCYCLOPEDIA OF DENTISTRY RESEARCH.pdf – 27 بار دانلود شده است – 25 مگابایت

شناخت و کاربرد وسایل دندانپزشکی

شناخت و کاربرد وسایل دندانپزشکی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۶ صفحه

Download “شناخت و کاربرد وسایل دندانپزشکی” Instrumentation.pdf – 153 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

لیزر درمانی

لیزر درمانی

حجم: ۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

Download “لیزر درمانی” Laser phototherapy.PDF – 16 بار دانلود شده است – 4 مگابایت

Watch Dragon ball super