کتب دندانپزشکی – جراحی

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

پیوند استخوان سینوس

تکنیک های پیوند استخوان سینوس

حجم: ۲۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۵۷ صفحه

Download “تکنیک های پیوند استخوان سینوس” Sinus Grafting Techniques.pdf – 21 بار دانلود شده است – 20 مگابایت

پیوند استخوان و ممبران ها

پیوند استخوان و ممبران ها

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه

Download “پیوند استخوان و ممبران ها” membranes and bone grafts.PDF – 24 بار دانلود شده است – 6 مگابایت

جراحی افزایش طول تاج

جراحی افزایش طول تاج

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۷ صفحه

Download “جراحی افزایش طول تاج” Crown Lengthening.pdf – 30 بار دانلود شده است – 8 مگابایت

اطلس جراحی مفصل گیجگاهی فکی

اطلس جراحی مفصل گیجگاهی فکی

حجم: ۳۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۵۷ صفحه

Download “اطلس جراحی مفصل گیجگاهی فکی” Atlas of Temporomandibular Joint Surgery.pdf – 16 بار دانلود شده است – 35 مگابایت

جراحی زیبایی پیشرفته بینی

جراحی زیبایی پیشرفته بینی

حجم: ۷۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۱۸ صفحه

Download “جراحی زیبایی پیشرفته بینی” Advanced Aesthetic Rhinoplasty.pdf – 13 بار دانلود شده است – 73 مگابایت

راهنمای اختلالات گیجگاهی فکی

راهنمای اختلالات گیجگاهی فکی

حجم: ۱۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۴۹ صفحه

Download “راهنمای اختلالات گیجگاهی فکی” Manual of Temporomandiblar Disorders.pdf – 19 بار دانلود شده است – 16 مگابایت

Watch Dragon ball super