بهترین لابراتوار دندانسازی تهران
مدیریت لابراتوارهای دندانسازی

مدیریت لابراتوارهای دندانسازی|قسمت دوم

در این مقاله ادامه می دهیم که یک لابراتوار دندانسازی برای افزایش بازدهی خود به چه مواردی باید توجه داشته باشد.

 • تقسیم کار

تخصصی شدن کار وسیله طبیعی تحول و پیشرفت لابراتوار است،در نتیجه تخصص،عناصر کار کاهش یافته و حدود وظایف کارکنان مشخص می شود،بنابراین تقسیم کار بر اساس تخصص،موجب کارایی می شود.

 • اختیار و مسئولیت

اختیار و مسئولیت باید متعادل باشند،کسی که مسئولیت انجام دادن وظیفه ای را بر عهده می گیرد،باید برای انجام دادن آن،متناسب با مسئولیت،اختیار و اقتدار داشته باشد،اختیار را به نوعی حق دستوردهی برای انجام کار تعریف کرده اند،البته میان اختیار و اقتدار ناشی از مقام و منصب و اقتدار شخصی که از شخصیت،تجربه و سایر ویژگی های فردی صاحب مقام و منصب ناشی می شود و او را قادر به اثرگذاری بر رفتار زیردستان می سازد،تفاوت هایی وجود دارد.

 • انضباط

کارکنان لابراتوار باید به مقررات و قوانین داخلی احترام بگذارند و از مافوق اطاعت کنند،بدیهی است که انضباط در نتیجه رهبری موثر و متناسب،توافق عادلانه بر سر قواعد و مقررات انجام کار و اعمال مجازات در قبال تخلفات به وجود می آید.

 • وحدت دستور

هر یک از کارمندان لابراتوار باید فقط از یک مافوق دستور بگیرند و بس،وجود فرماندهی دوگانه یا دو سرپرست برای زیردست،موجب تضاد و کشمکش و تزلزل در اعمال اختیار و ضعف انضباط می شود.

 • وحدت هدایت

هر یک از شاخه های لابراتوار که هدف واحدی دارند باید فقط تحت یک برنامه و به وسیله یک مدیر هدایت شود،مثلا:اداره قسمت فیکس نباید دو مدیر و دو خط مشی داشته باشد،اصل وحدت هدایت نباید با اصل وحدت دستور اشتباه شود،وحدت هدایت در نتیجه سازماندهی درست و تقسیم دقیق وظایف و فعالیت های لابراتوار به وجود می آید و به ساختار لابراتوار دندانسازی مرجع مربوط است،وحدت دستور به کنش و عمل کارکنان در چهارچوب ساختار سازمانی اشاره می کند.

 • تقدم منافع لابراتوار بر منافع شخصی

در هر سازمان،کل،مهمتر از اجزای آن است،یعنی هدف های سازمانی بر هدف های فردی و خصوصی ارجحیت دارند،از این رو،اولویت با منافع لابراتوار است.

 • حق الزحمه کارکنان لابراتوار

پرداخت حق الزحمه کارکنان و مدیران در قبال خدماتی که انجام می دهند باید عادلانه باشد و موجبات رضایت آنان را فراهم سازد.

 • تمرکز

کاهش نقش زیردستان در تصمیم گیری را تمرکز و افزایش نقش آنان را عدم تمرکز می نامند،میزان تمرکز به شخصیت مدیر،قابلیت زیردستان و شرایط لابراتوار بستگی دارد و چون این عوامل با توجه به موقعیت های لابراتواری و زمان و مکان متغیراند لذا بر عهده مدیران است که مناسب ترین درجه تمرکز را برای موقعیت خود معین کنند.

 • سلسله مراتب

جریان اقتدار و اختیار یا زنجیره فرمان در هر لابراتوار به ترتیب رتبه و مقام،از بالاترین سطح میریت به پایین ترین سطح عملیاتی ادامه می یابد،زنجیره فرمان،مکمل اصل وحدت دستور است و ارتباط سازمانی و انتقال اطلاعات و دستورات از طریق آن صورت می گیرد.

 • نظم

طبق این اصل،استفاده از منابع مادی و انسانی لابراتوار،باید تابع نظم و ترتیب دقیق و منطقی باشد هر وسیله و هر شخص باید در جا و موقعیت مناسب خود قرار گیرد،برای ایجاد نظم میان کارکنان،مدیران باید ماهیت و محتوای دقیق هر وظیفه را معین و رابط آن با وظایف دیگر و کل کار لابراتواری پروتز را مشخص کنند و برای ایفاء وظایف،مناسب ترین افراد را انتخاب نمایند،نمودارهای سازمانی،معمولا،نظم موجود میان وظایف و روابط متقابل را نشان می دهند.

 • انصاف

رفتار مدیر یا مدیران با زیردستان باید مبتنی بر مقررات سازمانی لابراتوار،توام با عدالت و انصاف و دوستانه باشد،رفتار عادلانه موجب می شود که زیردستان وظایف خود را با تعهد و وظیفه شناسی انجام دهند.

 • ثبات شغلی و استخدامی

چنانچه از گروه ثابتی از مدیران و کارکنان استفاده می کنید،لابراتوار موفق تری خواهید داشت از این رو،نقل و انتقال زیاد کارکنان،مضر بوده و می بایستی در هر لابراتواری،اقداماتی در جهت تشویق کارکنان و مدیران به خدمت دراز مدت،صورت گیرد.

 • ابتکار

به زیردستان باید فرصت داده شود که در انجام وظایف خود،تفکر و نوآوری کنند و ابتکار عمل بخرج دهند.

 • روحیه گروهی

ایجاد روحیه گروهی موجب وحدت و هماهنگی لابراتوار شده و می توان از عوامل مختلفی برای ایجاد و تقویت روحیه استفاده کرد ولی مهمترین آن ها وحدت فرمان و ارتباط شفاهی است.

 • پرده آخر

در این مقاله سعی گردید اطلاع رسانی شود که کارآمدتر و عقلائی تر کردن لابراتوار از طریق کاربرد روش های علمی و برنامه ریزی و طراحی وظایف سازمنی امکان پذیر است،وقتی رفتار مدیران لابراتوار موجب می شود که زیردستان به کار بهتر و موثرتر برانگیخته شوند،گفته می شود روابط انسانی خوب در لابراتوار برقرار است.

 

امتیاز شما به مطلب
[Total: ۱۴ Average: ۳.۱]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Watch Dragon ball super