کتب دندانپزشکی و دندانسازی – مواد دندانی

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

مواد دندانی کریگ

مواد دندانی کریگ

حجم: ۳۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۰۸ صفحه

Download “مواد دندانی کریگ” carig restorative dental materials.pdf – 62 بار دانلود شده است – 32 MB

علم مواد دندانی

علم مواد دندانی

حجم: ۷۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۸۳ صفحه

Download “علم مواد دندانی” phillips sciense of dental materials.pdf – 32 بار دانلود شده است – 72 MB

راهنمای مواد دندانی

راهنمای مواد دندانی

حجم: ۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۱ صفحه

Download “راهنمای مواد دندانی” Basic Guide to Dental Materials.pdf – 62 بار دانلود شده است – 7 MB

مبانی مواد دندانی

مبانی مواد دندانی

حجم: ۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۴۷ صفحه

Download “مبانی مواد دندانی” Basic Dental Materials.pdf – 39 بار دانلود شده است – 5 MB

مواد ایمپلنت های دندانی

مواد ایمپلنت های دندانی

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۱۶ صفحه

Download “مواد ایمپلنت های دندانی” Biointegration of medical implant materials.pdf – 28 بار دانلود شده است – 6 MB

Watch Dragon ball super