کتب دندانپزشکی و دندانسازی – ثابت

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

اصول پروتزهای ثابت شیلینبرگ

اصول پروتزهای ثابت شیلینبرگ

حجم: ۳۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۳۱۶ صفحه

Download “اصول پروتزهای ثابت شیلینبرگ” fundamentals of fixed prosthodontics-shillingburg.PDF – 254 بار دانلود شده است – 39 MB

اطلس رنگی از ونیرهای لامینت پرسلن

اطلس رنگی از ونیرهای لامینت پرسلن

حجم: ۱۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه

Download “اطلس رنگی از ونیرهای کامپوزیت لمینت” COLOR ATLAS of PORCELAIN LAMINATE VENEERS.pdf – 133 بار دانلود شده است – 14 MB

برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها

برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه

Download “برنامه ریزی و ساخت روکش و بریج ها” planning and making crowns and bridges.pdf – 179 بار دانلود شده است – 6 MB

پروتزهای ثابت معاصر رزنتال

پروتزهای ثابت معاصر رزنتال

حجم: ۱۲۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۹۰ صفحه

Download “پروتزهای ثابت معاصر رزنتال” contemporary fixed prosthodontics-rosenstiel.PDF – 74 بار دانلود شده است – 128 MB

پروتزهای ثابت معاصر رزنتال-چاپ چهارم

پروتز ثابت معاصر رزنتال – چاپ چهارم

حجم: ۶۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۴۱ صفحه

Download “پروتز ثابت معاصر رزنتال - چاپ چهارم” contemporary fixed prosthodontics-rosenstiel4-0.pdf – 55 بار دانلود شده است – 65 MB

درسنامه پروتزهای دندانی

درسنامه پروتزهای دندانی

حجم: ۲۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۵۸ صفحه

Download “درسنامه پروتزهای دندانی” textbook of prosthodontics.pdf – 99 بار دانلود شده است – 26 MB

علم و هنر ونیرهای لامینت پرسلن

علم و هنر ونیرهای لمینت پرسلن

حجم: ۱۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه

Download “علم و هنر ونیرهای لمینت پرسلن” the science and art of porcelain laminate veneers.pdf – 66 بار دانلود شده است – 14 MB

مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک

مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک

حجم: ۳۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه

Download “مقدمه ای بر تکنولوژی متال سرامیک” introduction metal ceramic technology.pdf – 58 بار دانلود شده است – 30 MB

کیس های بالینی در پروتزهای دندانی

کیس های بالینی در پروتزهای دندانی

حجم: ۲۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۷۰ صفحه

Download “کِیس های بالینی در پروتزهای دندانی” clinical cases in prosthodontics.PDF – 34 بار دانلود شده است – 23 MB

ضروریات پروتزهای دندانی

ضروریات پروتزهای دندانی

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه

Download “ضروریات پروتزهای دندانی” Essentials of Prosthodontics.pdf – 71 بار دانلود شده است – 8 MB

دورنمایی از پروتزهای دندانی

دورنمایی از پروتزهای دندانی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۹ صفحه

Download “دورنمایی از پروتزهای دندانی” perspectives in prosthodontics.pdf – 42 بار دانلود شده است – 2 MB

حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی

حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی

حجم: ۹۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه

Download “حل مشکلات کلینیکی در پروتزهای دندانی” clinical problem solving in prosthodontics.pdf – 50 بار دانلود شده است – 91 MB

بررسی پروتزهای پارسیل ثابت

بررسی پروتزهای پارسیل ثابت

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۹ صفحه

Download “بررسی پروتزهای پارسیل ثابت” Review of Fixed Partial Dentures.pdf – 49 بار دانلود شده است – 2 MB

Watch Dragon ball super